V Podyjí přibývá kriticky ohrožených netopýrů. Líbí se jim ve škole i v opuštěném sklepě

/FOTOGALERIE/ Mírný nárůst počtu zimujících kriticky ohrožených netopýrů brvitých a vrápenců malých zaznamenali při letošním únorovém sčítání odborníci na Znojemsku. Vrápenci si jako své zimoviště oblíbili sklep vranovské školy.  Netopýři brvití se zase začali stahovat do opuštěného sklepa v  Konicích. Potvrzuje se tak narůstající trend posledních let.  Vědci pravidelně navštěvují téměř 30 zimovišť. Letos zde zastihli celkem 475 jedinců třinácti netopýřích druhů. 


Vrápenci malí ve sklepích vranovské školy se kromě "tradičních" míst na klenbě stropů usazují i v poměrně neobvyklých pozicích. Tato dvojice obsadila "kostru" staré školní židličky. FOTO: Antonín Reiter

Nejpočetnějším druhem byl právě vrápenec malý.  Pozorovatelé jich napočítali 170. Čtvrtina z nich žije ve sklepě vranovské školy. „Až do roku 2010 jsme zde nacházeli jen zimující jednotlivce. V posledních pěti letech ale počet výrazně roste a letos dosáhl 42 vrápenců,“ řekl zoolog Jihomoravského muzea ve Znojmě Antonín Reiter.  Nárůst počtu zimujících netopýrů je podle něj dán kvalitou zimoviště, jehož věhlas se šíří celou populací vrápenců.

Ještě rychlejší nárůst početnosti zimujících zvířat se projevil u netopýrů brvitých v jednom z nevyužívaných vinných sklepů v katastru obce Konice. „Na této lokalitě, sledované soustavně už od roku 1992, zimovalo až do začátku tohoto desetiletí nejvýše 11 netopýrů brvitých. Pak začal rychlý nárůst a v letošní zimě jich tu spí 73,“ vypočítal Reiter. Svou roli v tomto případě podle něj hraje postupné snižování počtu vhodných zimovišť v okolí. „Ostatní sklepy vinaři znovu nebo intenzivněji využívají.  Tento dosud nevyužitý prostor je tak jedním z posledních útočišť pro netopýry brvité ze širokého okolí,“ uvedl Reiter.  To, že zimoviště má význam pro poměrně široký region, dokazuje i odečtený kroužek jednoho ze zimujících netopýrů brvitých. Okroužkován byl na podzim 2013 při odchytu nedaleko Vranova nad Dyjí.


Netopýři brvití ve sklepě u Konic / FOTO: Antonín Reiter

Letošní zima byla zajímavá i z pohledu druhového složení zimujících netopýrů. Teprve podruhé ve čtyřiadvacetileté tradici monitorování zimovišť netopýrů na Znojemsku se odborníkům podařilo zastihnout netopýra severního. Tento silně ohrožený druh se vyskytuje především v severní Evropě a v Asii. V Česku obývá především horské oblasti. „Podobně se nám podařilo pozorovat netopýra velkouchého, který bývá v zimovištích Podyjí zastižen jen přibližně každý druhý rok, nebo netopýra Brandtova, kterého se podaří najít průměrně jednou za tři roky“, popsal Reiter.

Ne tak často pozorované druhy do zimovišť zřejmě přilákalo ochlazení, které těsně předcházelo začátku sčítání. Zoologové tak mohli vidět i druhy, které obvykle zimují v nějakých kontrole nedostupných prostorách, třeba v puklinách skal, v úkrytech v kamenitých sutích, případně i ve stromových dutinách a podobně. „Typickým druhem s touto strategií je netopýr řasnatý. V Podyjí zcela běžný druh, který se ale na zimovištích nachází jen ojediněle – obvykle to není více než tři jedinci za celé zimní sčítání. Letos jich bylo sečteno 14,“ dodal Reiter.

150219_obr1_800.jpg
Zimující netopýr řasnatý / FOTO: Antonín Reiter

Národní park Podyjí a jeho bezprostřední okolí je jednou z nejvýznamnější netopýřích lokalit v Česku. Z třicítky ve střední Evropě žijících druhů jich zde vědci pozorovali dvaadvacet.