V Podyjí roste více než 1000 druhů velkých hub. Odborníci každý rok nalézají další

Znojmo, 27. ledna 2012 /INFOMATERIÁL KE STAŽENÍ/ - V Národním parku Podyjí roste více než 1000 druhů makroskopických hub. To je přibližně čtvrtina druhového bohatství České republiky.  Řada z nich je velice vzácná a na Moravě se vyskytují právě jen v národním parku. Podyjí je tak pro mykology jedno z nejcennějších území ve střední Evropě. Výzkum zde stále pokračuje a každý rok přináší další zajímavé nálezy. S tajemnou říší podyjských hub se lidé mohou seznámit v dvanáctistránkovém infoletáku s téměř dvěma desítkami fotografií, který právě vydala Správa Národního parku Podyjí.

Image

STAHNĚTE SI: NP_Podyji_letak_Houby_web.pdf Houby v Národním parku Podyjí (759,64 KB)

„K vzácným nálezům teprve z posledních let patří několik druhů hřibů. Z jediné lokality Podyjí je zatím doložený hřib královský. Nalezen zde byl i hřib satan nebo medotrpký," řekl autor informačního materiálu Jan Běťák.

Životní prostředí pro vzácné druhy hub nabízí bezzásahové zóny v lesích národního parku a odumírající nebo mrtvé dřevo, které se zde nachází. „Mnohé houby narušují dosud tvrdé dřevo a zpřístupňují ho dalším rozkladačům. Jiné vyžadují už silně tlející dřevo. Právě k nim patří řada ohrožených druhů, jejichž přítomnost na lokalitě může mít indikační význam pro hodnocení stupně přirozenosti lesního ekosystému," popsal Běťák.  V lesích ponechaných přirozenému vývoji se tak například daří pórnatce narymské  nebo bělochoroši Kmeťovu, které mají v České republice jen několik málo lokalit.

Pro mykology nadmíru zajímavé jsou i houby, které se nachází na vřesovištích, trávnících nebo stepích národního parku. „Na Mašovické střelnici byly tak nalezeny dva druhy velice vzácných voskoveček. Voskovečka zápašná se vyznačuje odporným pachem po svítiplynu a voskovička Camarophyllopsis micacea zde zase má svoji jedinou známou lokalitu na Moravě," uvedl Běťák.  Stepní stráně národního parku se zase mohou pochlubit kriticky ohroženým chorošem travním. Jediným zástupcem českých chorošů, který neroste na dřevě.

Leták  Houby v Národním parku Podyjí, krátká vycházka do tajemné říše hub vydala Správa Národního parku Podyjí v rámci série infomateriálů. Její předešlé díly se věnovaly například ptákům, netopýrům, tradičnímu domu Podyjí, turistice a cykloturistice či sakrálním nebo technickým stavbám. K dispozici jsou v informačních centrech parku, v budově Správy parku ve Znojmě nebo ke stažení na www.nppodyji.cz/informacni-letaky