Vědci popsali novou mušku, zatím ji našli jen v Podyjí

Austrálie má své klokany, Krkonoše svůj druh jepice a Podyjí svoji mouchu. Odborníci Markéta Omelková a Jan Ježek popsali nový druh mouchy koutule, která žije právě jen v národním parku, v aktuálním vydání odborného entomologického časopisu. Vzácný nález pochází ze vzorků odebraných v Podyjí na počátku tisíciletí v rámci výzkumu organizovaného Masarykovou Univerzitou a podle místa nálezu ji nazvali „hardeggská“ (Trichomyia hardeggensis).

kotoule_hardeggska.jpg
Detail hlavy koutule Trichomyia hardeggensis. Repro: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 52( 2), 2012.

„Koutule Trichomyia hardeggensis byla popsána podle jediného samce a zatím je známá pouze z Podyjí. Výzkumníci ji lapili nedaleko Hardeggské vyhlídky. O jejím životě není bohužel nic bližšího známo,“ uvedl entomolog Robert Stejskal ze Správy Národního parku Podyjí. Podle příbuzných druhů lze ale usuzovat, že tato muška, s křidélky dlouhými zhruba 2,4 milimetrů, má vazbu na zachovalé lesy s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva.

Zástupci čeledi koutulovití (Psychodidae) jsou obecně vázáni na mokřadní, respektive vodní biotopy. V lesích to mohou být lesní prameniště, kaluže, ale i stromové dutiny vyplněné vodou. Mnohé druhy jsou nacházeny i v blízkosti člověka – některým stačí k vývoji dřez, umyvadlo v koupelně nebo toaleta, proto jsou někdy nazývány „koupelnové mušky“.

"Na Moravě je známo 152 druhů koutulí. Zajímavé je, že téměř polovina druhů je zařazena do červeného seznamu ohrožených druhů, zejména kvůli vazbě na obecně ohrožené mokřadní biotopy. Vzhledem k malé prozkoumanosti dvoukřídlého hmyzu ve srovnání například s mnohem populárnějšími brouky nebo motýly lze očekávat i další podobně významné nálezy," dodal Stejskal

Jedná se o jednoho z mála endemitů, které se v Podyjí nacházejí. Odborníci například již ve stejné lokalitě popsali strom jeřáb hardeggský. Jde o mladý, ale již ustálený typ, který vznikl zkřížením některého z typů z okruhu jeřábu muku s jeřábem břekem.

Organismy, které vznikly a jsou rozšířeny jen na určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytují, jsou u nás relativní vzácností. Naopak typické jsou pro izolovaná území jako ostrovy (Havaj, Galapágy) nebo špatně přístupná místa jako například vysoká pohoří. V Evropě patří k oblastem s nejvyšším počtem endemitů např. Kanárské ostrovy, Sicílie nebo Alpy.