Vědci sledují, kam doplavou ryby v Dyji

Může vranka nebo pstruh doplavat z nádrže Znojemské přehrady do Vranova nad Dyjí? I na tuto otázku by měl odpovědět pro Národní park Podyjí ojedinělý výzkum, který začal letos na jaře. Odborníci označili tisíce ryb unikátními značkami a kódy. Nyní sledují, jak se v řece mezi dvěma přehradami pohybují.  Výsledky studie přispějí k naplánování opatření, která zlepší migraci ryb v řece.

Image
Vranka obecná. FOTO: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

„Výsledky telemetrického výzkumu by měly nejen vypovídat o velikosti teritoria značených rybích druhů v průběhu sezóny, ale také odhalit problémová místa při migraci ryb, jako jsou například jezy na řece Dyji,“ uvedl Robert Stejskal ze Správy Národního parku Podyjí.  Z vedlejších přínosů projektu zmínil i získání aktuálních poznatků o druhovém složení ryb v národním parku nebo informace o velikostní a věkové struktuře jejich populací.

Image
Sledování ryb pomocí rádiových přijímačů. FOTO: archiv VÚV

„Mezi značenými rybami v jarní fázi výzkumu převažoval pstruh potoční a vranka obecná, dále byl zastoupen jelec tloušť, hrouzek obecný, plotice obecná, okoun říční, mřenka mramorovaná, zajímavostí byl i úhoř říční. Vzácně byl zastoupen i lipan podhorní,“ upřesnil Stejskal.  V průběhu sezóny vědci sledují pohyb ryb opakovanými odlovy pomocí elektrického agregátu. „Některé ryby jsou opatřené radiovými vysílačkami a je tak možné detekovat jejich pohyb i ze břehu bez nutnosti odlovu, jen s pomocí telemetrického přijímače,“ dodal Stejskal.

Projekt je řešen v rámci přeshraniční Česko-rakouské spolupráce a jeho zadavatelem je státní podnik povodí Moravy. Migrační část projektu je realizována Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka.