VIDEO: Poutní cestou ze Znojma do Maria Dreieichen

Jen necelých padesát kilometrů je to ze Znojma do významného rakouského poutního místa Maria Dreieichen. Starobylé cestě do tohoto místa a sakrálním památkám v Podyjí se věnuje nový díl z našeho seriálu minidokumentů Podyjský kaleidoskop.

Vznik poutní tradice ke Třem Dubům (Maria Dreieichen) nedaleko Hornu v rakouském Waldviertelu se datuje do 17. století a souvisí s rekatolizací habsburských zemí po třicetileté válce. „Víra v mocnou přímluvu Matky Boží byla jedním z nejsilnějších nástrojů, jak obrátit většinově luteránské (evangelické) obyvatelstvo severního Dolního Rakouska a jižní Moravy zpět na katolické vyznání,“ vysvětluje historik Jiří Kacetl.

Tradice poutí začala upadat po vzniku Československa v roce 1918 a ustala po konci Druhé světové války.

V posledních letech se ale stará tradice začala znovu pomalu obnovovat. V roce 2010 vyšel podrobný průvodce po trase poutní cesty pro pěší i cyklisty a o rekonstrukci drobných sakrálních staveb na cestě i v Podyjí nyní usiluje Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského.