Vjezd vozidel

Vjezd motorových vozidel na území NP Podyjí je podle zákona 114/1992 Sb. zákázán. Výjimku z tohoto ustanovení uděluje Správa NP Podyjí.

Pro vozidla, která mají ze zákona povolení k vjezdu (např. hospodařící vlastníci pozemků, orgány státní správy, instituce provádějící  odborný výzkum) vydává Správa NP Podyjí potvrzení o povolení k vjezdu. O potvrzení je možno požádat písemně, či ústně na adresu Správy NP Podyjí nebo elektronickou poštou (e-mailem) (info@nppodyji_cz).

Potřebné údaje:

  • SPZ vozidla
  • Jméno řidiče, případně instituci
  • účel vjezdu
  • místo vjezdu, připadně trasu