Zemřel Vladimír Hanák. Jeden z duchovních otců ochrany přírody v Podyjí

Bohužel i v této předvánoční době musíme přijímat smutné zprávy. V sobotu 17. 12. 2022 nás náhle opustil pan doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc. Jestli bych měl vyjmenovat skutečné otce – zakladatele ochrany Podyjí, někdejší chráněné krajinné oblasti a nynějšího národního parku, pak Vladimír Hanák jím byl v prvé řadě. 

Image

Znojemský rodák a patriot, ač dlouhá léta působil na Univerzitě Karlově v Praze, nikdy na svůj kraj nezapomněl. Aktivně se i v poválečných letech vracel na Znojemsko a pomáhal iniciovat a budovat komplexní a efektivní ochranu tehdy málo známého přírodního fenoménu.

Byl si vědom jedinečných hodnot Podyjí a jako jeden z prvních významných vědců se osobně podílel na zajištění jeho multioborového výzkumu i územní ochrany. Založil a dlouhá desetiletí vedl Poradní sbor CHKO Podyjí a po založení národního parku se díky své autoritě stal předsedou Rady Národního parku Podyjí. V této funkci též působil aktivně dlouhá desetiletí.

Jeho vize, moudrost, pokora a přátelství nám budou chybět.

Čest jeho památce.

Tomáš Rothröckl