Volná místa

Správce IT a GIS -  Hledáme kolegu, který by spravoval naše programy, počítače a sítě a zaroveň rozuměl mapám (GIS). Pokud vás tato pozice zaujala, tak nám dejte vědět do 15. 7. 2019.

Podrobnosti o nabízené pozici a našich požadvcích.  Podrobnosti o nabízené pozici a našich požadvcích. (34,44 KB)

Nabízíme:
- plný pracovní úvazek
- finanční ohodnocení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s možností osobního
příplatku
- klouzavou pracovní dobu
- profesní růst formou hrazených účastí na školení, seminářích a konferencích
- nevelký kolektiv s přátelskými vztahy

Požadujeme:
- VŠ vzdělání příslušného zaměření
- znalost technologie PC sítě, principy architektury
- znalost administrace stanic operačního systému Windows do úrovně práce s registry,
schopnost diagnostikovat závadu, reinstalace systému, ovladačů a dat ze záloh
- znalost administrace serverů Windows včetně jejich zabezpečení, řízení uživatelských přístupů, Active Directory, DNS, DHCP, firewall, routing
- znalost GIS (ArcGIS, QGis)
- znalost relačních databází, jazyk SQL
- schopnost analytického myšlení pro plánování rozvoje IT technologie v organizaci
- komunikační dovednost při řešení uživatelské podpory v organizaci a při spolupráci
s partnery v resortu MŽP, či s externími dodavateli
- základní aktivní znalost AJ
- řidičský průkaz B
- orientace v příslušné legislativě

Výhodou:
- doložitelná praxe v oboru IT a GIS
- znalost některého programovacího jazyka (VisualBasic, FoxPro, Python)
- znalost technologie MapServeru Minnesota (uživatelská definice mapových aplikací)
- znalost administrace mailserveru a firewallu Kerio
- znalost dalších operačních systémů (Linux, Apple, Android…)
- certifikace znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti
- znalost NJ

Obecná charakteristika vykonávané práce:
- administrace 40 pracovních stanic a 4 serverů (Windows) – diagnóza problému, běžná údržba a odstraňování jednoduchých závad na úrovni SW a operačního systému, definice přístupových práv, opatření v oblasti kyberbezpečnosti (zálohování, antivir, antispam, řízený přístup)
- evidence využití a licenčních práv prostředků HW a SW v organizaci, plánování
rozvoje, objednávky spotřebního materiálu, zajišťování smluvních vztahů s dodavateli
služeb a prostředků v oblasti IT
- koordinace sběru a zpracování dat o území, jejich správa a zálohování, řízení přístupu k datům a poskytování dat externím subjektům
- metodický a technický servis v oblasti výpočetní techniky, uživatelská podpora a
školení pracovníků k využití výpočetní techniky, aplikace GIS
- složitější zpracování dat (relačních databází, tabulek DBF, dat formátu GIS Esri
shapefile, grafická prezentace tématických jevů o území – tématické mapy)
- zajišťování a koordinace činností v oblasti IT a GIS mezi Správou NP Podyjí a dalšími spolupracujícími subjekty (např. Ministerstvem životního prostředí, resortními
organizacemi, školami, Správou NP Thayatal)
- spolupráce na přednáškové a propagační činnosti

Místo výkonu práce:
Znojmo – sídlo organizace

Předpokládané období nástupu:
srpen – říjen 2019

Obsah přihlášky:
- strukturovaný životopis
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z rejstříku trestů
- reference či referenční kontakty

Termín pro zaslání přihlášky: 15.7.2019 do 12:00 hodin

Adresa pro podání: Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
Způsob podání: V zalepené obálce, označené heslem „Neotevírat – Správce IT a GIS“
Uchazeči, kteří splní kvalifikační předpoklady budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Poučení:
- Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním jeho/jejích
osobních údajů nanejvýše na dobu jednoho roku nebo do doby písemného odvolání.
- Správa Národního parku Podyjí si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně
nevybrat žádného zájemce.