Vrba jíva – Salix caprea

Strom menšího vzrůstu se zprohýbaným kmenem a košatou korunou. Málokdy přesáhne 12 m výšky,  dožívá se max. 60 let. V nepříznivých podmínkách roste keřovitě. Vrba jíva je dřevina dvoudomá, její jehnědy jsou známé jako oblíbené „kočičky“. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Cleaned-Illustration_Salix_caprea.jpg/800px-Cleaned-Illustration_Salix_caprea.jpg

Kde roste: Je to druh na světlo velmi náročný, schopný snášet jen slabé boční zastínění. Jíva roste na rozdíl od ostatních druhů vrb i na relativně suchých stanovištích. Špatně se přizpůsobuje nadbytku vody v půdě, snese pohyblivou vodu a jen občasné zamokření. Na složení půdy je lhostejná, a proto ji najdeme na různých geologických podkladech.

Využití: Je to významná medonosná dřevina, která poskytuje včelám bohatou pastvu brzy zjara (pyl i nektar). Dřevo jívy je velmi měkké, nepříliš oblíbené. V zahradní a krajinářské tvorbě se příliš nepoužívá, má možné využití při rekultivacích a ochranných výsadbách.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka