Vřesoviště a stepní trávníky

Od Znojma se přes Kraví horu směrem k Hnanicím a dále k rakouskému Retzu rozprostírá unikátní krajinný celek tvořený vřesovišti a stepními trávníky. Představují zbytek staré kulturní krajiny utvářené postupným odlesňováním a staletou pastvou. V současnosti se rozkládá na ploše 100 ha. 

FOTO: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

V mělké půdě se zde mozaikovitě vyvinula vzácná stanoviště hostící četné druhy suchomilných a teplomilných rostlin a živočichů. Nejtypičtější dřevinou, podle které ostatně toto území získalo svůj název, je v pozdním létě kvetoucí vřes obecný.

Naleznete tu ale i zvláště chráněnou růži bedrníkolistou, janovec metlatý, třešeň křovitou nebo běžnou růži šípkovou. Krajinný ráz území dotvářejí i samostatně stojící duby, borovice nebo třešně. Vřesoviště a stepní trávníky hostí také nepřeberné množství druhů vzácných rostlin. Tato území patří zároveň k druhově nejbohatším biotopům především bezobratlých živočichů. Jmenovat můžeme kobylku révovou, okáče kostřavového nebo kozlíčka písečného.