Vyhlídky Podyjí: 23 pohledů, které byste si neměli nechat ujít

20 LET NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ  /MAPA, FOTOGALERIE/ -  Národní park Podyjí a jeho nejbližší okolí nabízí desítky dech beroucích vyhlídek. Kvůli ochraně ohrožených ptáků a rostlin je uzavřen jen zlomek z nich.

Image
Hradišťské terasy
– na jejich jižním okraji nalezneme celou řadu vyhlídkových bodů do údolí Dyje, na přehradu a historickou část Znojma. Nejpůsobivější vyhlídku nabízí skalní ostrožna s kaplí sv. Eliáše

FOTOGALERIE: Prohlédněte si 13 nejkrásnějších vyhlídek Podyjí

Více než dvě desítky přístupných vyhlídek čeká na návštěvníky Národního parku Podyjí a jeho bezprostředního okolí. Mohou z nich pozorovat vzácné ptáky nad hlubokým údolím řeky nebo se kochat pohledy na středověké hrady, městečko či barokní zámek. Přestože Podyjí neleží ve vysokých horách, nabízí členitý kaňon Dyje i pohledy na úchvatné skalní útvary. Celkem tak lidé mohou přehlédnout z různých vyhlídkových bodů rozesetých od Znojma až po Vranov více než tři čtvrtiny údolí v národním parku z jeho celkové třiačtyřicetikilometrové délky.

Jen zlomek míst tak zůstává návštěvníkům uzavřený. Je to důležité proto, aby v regionu mohli například hnízdit a rozmnožovat se ohrožené druhy ptáků či si příroda uchovala svojí rostlinnou různorodost.

Podyjí je jedním z mála míst na jižní Moravě, kde může nerušeně hnízdit například výr velký, čáp černý, sokol stěhovavý či raroh velký, v posledních letech byl dokonce několikrát spatřen přeletující orel královský. Vesměs jde o zvířata velice bystrá a zároveň plachá. Orel či sokol rozpozná lidský pohyb v terénu i na několik kilometrů, hlasy vnímá i z mnohem větší vzdálenosti. Byly prokázány případy opuštění hnízd i po jedné či dvou prohlídkách třeba z opačného břehu. Chceme-li tedy i nadále mít možnost pokochat se majestátním kroužením černých čápů třeba kolem vyhlídky na Novém Hrádku, musíme těmto ptákům ponechat dostatečný nerušený prostor, kam se mohou uchýlit se svým rodinným životem.

Skalní výchozy také hostí vzácné rostliny, které velmi trpí sešlapem. Skalní hranu Hardeggské vyhlídky pokrýval v 90. letech minulého století pestrý koberec květů s červenou smolničkou, modrým pavincem, žlutými jestřábníky či bílým chmerkem. Dnes lemuje skalní plotny jen holá písčitá cestička. Zmizely i dva trsy vzácného křivatce českého. Stav pahorku nad cestou k vinici Šobes hovoří sám za sebe. Můžeme-li obdivovat krásu dyjského údolí z více než 20 vyhlídek, dokážeme snad ty zbývající čtyři (nepřístupné) vyhlídkové body oželet. Dopřejeme tím všem ostatním druhům kousek klidného domova, kde po nich nikdo nešlape, nikdo je neplaší a mohou si žít po svém.

MAPA: 23 zajímavých vyhlídkových bodů na Podyjí

mapa vyhlídek

Legenda k mapce:

 1. Terasa Vranovského zámku - pohled z ptačí perspektivy naskytne nejen jedinečný pohled na podkovovité náměstí městyse Vranov nad Dyjí obtékané řekou Dyjí, ale i na monumentální skalní stěnu Hamerských vrás.
 2. Hráz vranovské přehrady - z níž je zajímavý pohled na široké přehradní jezero a klenutý zavěšený most nad Švýcarskou zátokou.
 3. Hallamasskova vyhlídka - nese jméno po lesníkovi vranovského panství. Dřevěná vyhlídka na skalní terase vysoko nad hladinou Dyje pod vranovským zámkem byla obnovená Správou Národního parku Podyjí. Z vyhlídky je možno shlédnout historické jádro Vranova nad Dyjí.
 4. Tanečnice - vyhlídková terasa byla obnovena Lesy České republiky. Turistům nabídne nejen příjemné posezení, ale i zajímavý pohled na vranovský zámek.
 5. Claryho kříž - vztyčený nad dnešní hrází Vranovské přehrady v roce 1830 nabízí nejen neotřelý pohled na vzduté vody Dyje, ale především na široké říční údolí zarámované jedinečnou siluetou vranovského zámku.
 6. Mniszkův kříž - byl vystavěný v roce 1846 kněžnou Helenou Mniszkovu na skalnatém Křížovém vrchu. Z tohoto místa je mimořádně krásný pohled na vranovský zámek tyčící se na protější vysoké skále.
 7. Obelisk na Ledových slujích - byl nedávno opravený Správou Národního parku Podyjí.  Ze skalní plošiny nad Ledovými slujemi je možno shlédnout hluboké údolí  Dyje a opuštěný meandr.
 8. Pašerácká stezka - vedená v horní třetině strmého zalesněného svahu uchvátí krásnými pohledy na lesní komplex Braitavy při hranici se sousedním Rakouskem.
 9. Hardeggská vyhlídka - skýtá mimořádný pohled do údolí Dyje a na město Hardegg. Původní altánek z roku 1885 byl rekonstruován Rakouským klubem turistů. Dnes patří k nejvyhledávanějším místům v Podyjí.
 10. Regina Felsen - vypreparovaný vápencový ostroh obtékaný potokem Fugnitzbach nad městečkem Hardegg je známý vyhlídkový bod. Z ostrožny je jedinečný pohled na hradní komplex a skalní stěny Hardeggských skal na české straně.
 11. Maxplateau - vyhlídková skalní terasa vysoko nad Hardeggem umožní z vysokého nadhledu dech beroucí pohled na hrad s městečkem, řeku Dyji a skalní amfiteátr Hardeggských skal.
 12. Hennerweg - asi kilometr od Návštěvnického střediska Správy Národního parku Thayatal (Nationalparkhaus) se na hraně kaňonu nalézá upravená skalní plošina s vyhlídkou na město Hardegg a jeho okolí - meandry Dyje, skalní útvary Reginafelsen a Maxplateau, vzdálenější skalní stěnu Schwalbenfelsen i vrchol Býčí hory na Braitavě.
 13. Einsiedler - vysoká mramorová skalní stěna v ohybu řeky v blízkosti Hardeggu. Ze dvou vyhlídek je pěkný pohled do údolí Dyje.
 14. Überstieg - je název pro úzkou skalnatou šíji, ve které se setkávají dva zaklesnuté říční meandry - český Ostroh a rakouský Umlaufberg. Z vyhlídky je nesmírně působivý pohled do spletitého říčního údolí a na zříceninu Nového Hrádku.
 15. Heiliger Stein - mísovitý kámen na návrší nad Mitterretzbachem je bývalým kultovním místem. Nově vybudovaná půlkruhovitá vyhlídková terasa umožní široký pohled do rovin Dyjskosvrateckého úvalu zarámovaného Pálavskými vrchy na východě a štíty Alp na západě.
 16. Nový Hrádek - na plošině zříceniny se návštěvníkům naskýtá jedna z nejkrásnějších   vyhlídek  na Dyji mohutně meandrující kolem našeho Ostrohu a rakouského Umlaufbergu. Reliéf krajiny vytváří dojem tří řek tekoucích okolo hradu.
 17. Železné schody - vyhlídka nad opuštěným meandrem řeky Dyje v lokalitě Devět mlýnů. Název připomíná místo, kde železná opona protínala kolmo prudký svah nad Dyjí. Pro snazší pohyb vojáků Pohraniční stráže zde byly vybudovány železné schody, které byly v roce 1996 z bezpečnostních důvodů odstraněny.
 18. Šíje Šobesu - z cesty vedoucí po jeho hřebeni je pěkný pohled na obě strany hřbetu do údolí Dyje a jezy v lokalitě Devět mlýnů.
 19. Sealsfieldův kámen - velmi oblíbená skalní vyhlídka do hlubokého kaňonu Dyje na Popickém okruhu, ústí Mločího potoka a dřevěný altán Králova stolce na protější straně údolí.
 20. Kraví hora - možnost pěkných vyhlídek na Znojmo a Hradiště sv. Hypolita. Obzvlášť působivá lokalita především v období babího léta, kdy rozkvetou keříčky vřesu nádhernou fialovou barvou.
 21. Králův stolec - vyhlídka nad vzdutou hladinou znojemské přehrady, která v roce 1966 zatopila Trauznitzský mlýn, jehož základy jsou při nízkém stavu stále dobře patrné.
 22. Hradišťské terasy - na jejich jižním okraji nalezneme celou řadu vyhlídkových bodů do údolí Dyje, na přehradu a historickou část Znojma. Nejpůsobivější vyhlídku nabízí skalní ostrožna s kaplí sv. Eliáše
 23. Znojmo - nejzajímavější pohledy do širokého údolí Dyje se nabízejí  např. z cesty pod Znojemským hradem, z hradební zdi u Mikulášského kostela, z nádvoří hradu a od rotundy. Mimořádný je pohled z ochozu radniční věže.

Lenka Reiterová a Petr Lazárek. Autoři jsou zaměstnanci Správy Národního parku Podyjí

ImageČlánek vyšel ve Znojemském deníku jako součást seriálu k dvacetiletému výročí založení Ná