Vyhlídky

Mapa vyhlídek Podyjí

Mapa 23 zajímavých vyhlídek na kaňon Dyje v národním parku a jeho bezprostředním okolí. Klikni pro větší náhled


1 Zámek Vranov nad Dyjí
Z nádvoří zámku je nejen pěkný pohled na městys s historickým jádrem, ale i na vzdálený Claryho kříž nad tělesem přehrady, Mniszkův kříž v serpentinách komunikace, Hamerské vrásy na levém břeh Dyje a zalesněné hřbety kopců západního okraje NP Podyjí.

 

Pohled z nádvoří Vranovského zámkuPohled z nádvoří Vranovského zámku

 

2 Hráz vranovské přehrady - z níž je zajímavý pohled na široké přehradní jezero a klenutý zavěšený most nad Švýcarskou zátokou.

3 Hallamasskova vyhlídka - nese jméno po lesníkovi vranovského panství. Dřevěná vyhlídka na skalní terase vysoko nad hladinou Dyje pod vranovským zámkem byla obnovená Správou Národního parku Podyjí. Z vyhlídky je možno shlédnout historické jádro Vranova nad Dyjí.

4 Tanečnice - vyhlídková terasa byla obnovena Lesy České republiky. Turistům nabídne nejen příjemné posezení, ale i zajímavý pohled na vranovský zámek.

5 Claryho kříž - vztyčený nad dnešní hrází Vranovské přehrady v roce 1830 nabízí nejen neotřelý pohled na vzduté vody Dyje, ale především na široké říční údolí zarámované jedinečnou siluetou vranovského zámku.

6 Mniszkův kříž - byl vystavěný v roce 1846 kněžnou Helenou Mniszkovu na skalnatém Křížovém vrchu. Z tohoto místa je mimořádně krásný pohled na vranovský zámek tyčící se na protější vysoké skále.

7 Obelisk na Ledových slujích - byl nedávno opravený Správou Národního parku Podyjí.  Ze skalní plošiny nad Ledovými slujemi je možno shlédnout hluboké údolí  Dyje a opuštěný meandr.

8 Pašerácká stezka - vedená v horní třetině strmého zalesněného svahu uchvátí krásnými pohledy na lesní komplex Braitavy při hranici se sousedním Rakouskem.

9 Hardeggská vyhlídka
Skýtá mimořádný pohled do údolí Dyje a na město Hardegg. Původní vyhlídkový altánek z r. 1885 se nazýval Luitgarinou vyhlídkou. Později zpustl a byl zcela zničen. Altánek byl rekonstruován Rakouským klubem turistů a v r. 1990 byl jako dar předán tehdejší Správě CHKO Podyjí. Pod vyhlídkou jsou výrazné skalní amifiteátry s chráněnými druhy rostlin a živočichů.

Hardeggská vyhlídkaHardeggská vyhlídka

   

10 Regina Felsen - vypreparovaný vápencový ostroh obtékaný potokem Fugnitzbach nad městečkem Hardegg je známý vyhlídkový bod. Z ostrožny je jedinečný pohled na hradní komplex a skalní stěny Hardeggských skal na české straně.

11 Maxplateau - vyhlídková skalní terasa vysoko nad Hardeggem umožní z vysokého nadhledu dech beroucí pohled na hrad s městečkem, řeku Dyji a skalní amfiteátr Hardeggských skal.

12 Hennerweg - asi kilometr od Návštěvnického střediska Správy Národního parku Thayatal (Nationalparkhaus) se na hraně kaňonu nalézá upravená skalní plošina s vyhlídkou na město Hardegg a jeho okolí - meandry Dyje, skalní útvary Reginafelsen a Maxplateau, vzdálenější skalní stěnu Schwalbenfelsen i vrchol Býčí hory na Braitavě.

13 Einsiedler - vysoká mramorová skalní stěna v ohybu řeky v blízkosti Hardeggu. Ze dvou vyhlídek je pěkný pohled do údolí Dyje.

14 Überstieg - je název pro úzkou skalnatou šíji, ve které se setkávají dva zaklesnuté říční meandry - český Ostroh a rakouský Umlaufberg. Z vyhlídky je nesmírně působivý pohled do spletitého říčního údolí a na zříceninu Nového Hrádku.

15 Heiliger Stein - mísovitý kámen na návrší nad Mitterretzbachem je bývalým kultovním místem. Nově vybudovaná půlkruhovitá vyhlídková terasa umožní široký pohled do rovin Dyjskosvrateckého úvalu zarámovaného Pálavskými vrchy na východě a štíty Alp na západě.

16 Nový Hrádek

Na plošině zříceniny se návštěvníkům naskýtá jedna z nejkrásnějších vyhlídek na Dyji mohutně meandrující kolem našeho Ostrohu a rakouského Umlaufbergu. Reliéf krajiny vytváří dojem tří řek tekoucích okolo hradu.

Pohled z Nového HrádkuPohled z Nového Hrádku


17 Železné schody
Vyhlídka nad opuštěným meandrem řeky Dyje v lokalitě Devět mlýnů. Název připomíná místo, kde železná opona protínala kolmo prudký svah nad Dyjí. Pro snazší pohyb vojáků Pohraniční stráže zde byly vybudovány železné schody, které byly v roce 1996 odstraněny.

18 Šobes
Z cesty vedoucí po jeho hřebeni je pěkný výhled na obě strany hřbetu do údolí Dyje a lokalitu Devět mlýnů.

19 Sealsfieldův kámen

Vyhlídka do hlubokého kaňonu Dyje na Popickém okruhu. Oblíbené místo spisovatele Karla Antona Postla (později používal angl. pseudonym Charles Sealsfield), nar. 1793 v blízkých Popicích. Na skalní ostrožně pod vylídkou je porost teplomilné doubravy s výskytem modřence chocholatého, třemdavy bílé, roháče obecného, dudka chocholatého a dalších vzácných druhů.

Sealsfieldův kámenSealsfieldův kámen

   

20 Kraví hora
Nabízí jedinečné panoramatické pohledy na historické jádro Znojma s dominantním kostelem sv. Mikuláše a na Hradiště sv. Hypolita. Obzvláště působivá lokalita v období babího léta, kdy keříčky vřesu rozkvetou nádhernou fialovou barvou.

Pohled z Kraví horyPohled z Kraví hory

 

21 Králův stolec
Vyhlídka nad vzdutou hladinou Znojemské přehrady. Podle pověsti odtud sledoval polský král Jan III. Sobieski v r. 1683 přechod svých vojsk přes Dyji, když táhl na pomoc Turky obležené Vídni. R. 1892 byl na tomto místě vybudován znojemskou sekcí Rakouského turistického klubu dřevěný pavilon, který sloužil až do konce I. světové války. R. 1922 zřídil Spolek německých turistů ve spolupráci s Klubem českých turistů nedaleko místa původního pavilonu nový altán v jeho dnešní podobě. Ve skalách pod Královým stolcem byla objevena jediná dnes známá letní skalní kolonie vrápence malého v Evropě.

22 Hradištské terasy
Na jeho jižním okraji nalezneme celou řadu vyhlídkových bodů do údolí Dyje, na přehradu a historickou část Znojma. Nejpůsobivější vyhlídku nabízí skalní ostrožna s kaplí sv. Eliáše.

Kaple sv. EliášeKaple sv. Eliáše


23 Radniční věž a Znojmo
Vystavěna v letech 1445-1448 Mikulášem ze Sedlešovic, symbol města Znojma. Má gotické jádro a je vysoká téměř 80 m. V největší báni je uložena řada listin dokumentujících opravy města.
Nejzajímavější pohledy do široké údolí Dyje se nabízejí také např. z cesty pod Znojemským hradem, z hradební zdi u Mikulášského kostela, z nádvoří hradu a od rotundy. Mimořádný je pohled z ochozu radniční věže. Při dobré viditelnosti je možné spatřit nejen Pálavské vrchy, ale i vzdálené vrcholky dolnorakouských Alp.

Radniční věžRadniční věž

   

24 Vyhlídka Devět Mlýnů
Nedaleko obce Hnanice se nachází vyhlídka Devět mlýnů. Turisté se z ní mohou pokochat výhledem na stejnojmenou lokalitu v údolí řeky nebo světoznámou vinici Šobes.