Výzkum

Povolení k provádění výzkumných činností na území NP Podyjí vydává Správa NP jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. f), ve spojení s § 78 odst. 2 zák. 114/1992 Sb. ve správním řízení na základě podané žádosti. Ve správním řízení je pro konkretní výzkumnou činnost udělena výjimka dle § 43 odst. 3 zák. 114/1992 Sb.

Žádost o povolení k výzkumu je ke stažení zde: formulář žádosti formulář žádosti 
 

Forma výstupu nálezových dat
Pro odevzdávaní nálezových dat je nezbytné použít přiloženou tabulku, která umožní zanesení dat do Nálezové databáze ochrany přírody (http://portal.nature.cz): vyzkumna_data_tabulkaNDOP_podyji15_12_2017.xlsx vyzkumna_data_tabulkaNDOP_podyji.xlsx (12,59 KB)