Z bývalé roty u Podmyčí zbyla už jen jedna budova. Areál slouží jako lesní školka

Ovocné stromy a trávník nahradily nevyužívané stavby v bývalém areálu roty pohraniční stráže u Podmyčí. Správa parku je nechala letos na jaře odstranit. Na místě zůstala jen jediná budova, která slouží jako zázemí pro lesní školku. Lesníci v ní pěstují sazenice listnatých stromů typických pro Podyjí. Odstranění staveb stálo 1.8 milionu korun a bylo převážně financováno z Operačního programu Životní prostředí. 

Čtyři odstraněné chátrající budovy už neměly další využití. Správa parku proto dala před rekonstrukcí přednost jejich zbourání. Na místě tak vznikl nový prostor pro rostliny a dřeviny. Z krajiny také zmizely nepohledné dominanty.

 „Po odstranění objektů stavební firma provedla rekultivaci území rozprostřením zeminy v místech odstraněných staveb a části komunikace a celá plocha byla zatravněna. V areálu zasadila hrušně, jabloně, třešně a různé druhy keřů. Původní vzrostlé stromy na pozemku zůstaly zachovány,“ vysvětlil ekonomický náměstek Správy Národního parku Podyjí Josef Maxa.

Bývalá rota u Podmyčí byla poslední z velkých staveb pohraniční stráže v Národním parku Podyjí a jeho nejbližším okolí. Rota v Hnanicích byla přestavěna na hotel. Areál bývalé roty v Podmolí nyní slouží jako pracoviště lesní správy národního parku.