Začala platit novela zákona o ochraně přírody. Přístup do národního parku se zatím nemění

Od června začala platit novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která se týká národních parků. Od této doby vstupují v platnost nové a upravené základní a bližší ochranné podmínky pro všechny naše národní parky. Novela dále zavádí některé nové pojmy, jako například „klidové území“, které má chránit citlivé a vzácné druhy rostlin a živočichů, a které se nyní dočasně rozkládá na ploše bývalé první zóny. I nadále sem však lidé mohou vstupovat, jak tomu bylo doposud, po značených cestách.

Konkrétní podobu a rozsah klidového území by měla v následujících dvou letech dohodnout Správa Národního parku Podyjí s Radou Národního parku Podyjí. V ní zasedají všichni zástupci okolních obcí, kraje a odborníci. Obdobně budou připraveny, vymezeny a projednány i čtyři nové zóny. Ty ale neovlivní přístup návštěvníků do národního parku. Budou podkladem pro odstupňovanou míru intenzity péče o jednotlivé části krajiny parku. Plochy budou vymezovány od oblastí ponechaných samovolnému vývoji až po místa s pravidelnou péčí,  jako je například spásání vřesovišť nebo sečení luk. V rámci zóny kulturní krajiny budou vymezeny i plochy určené k hospodářskému využívání, například pole a zastavěné pozemky.

Zákon přináší soubor regulačních pravidel v podobě základních ochranných podmínek, které platí všeobecně ve všech národních parcích u nás. Následně uvádíme některé příklady, které mohou veřejnost více zajímat.

Novela zakazuje pořádat ohňostroje a používat zábavní pyrotechniku přímo v národním parku. Obcí, které jsou v jeho ochranném pásmu, se tento zákaz netýká.

Nad národním parkem je nově vyloučeno používání dronů a podobných zařízení. Hlavním důvodem tohoto ustanovení je fakt, že volně žijící živočichové, zejména velcí ptáci, považují podobná zařízení za predátora a jejich provoz vnímají jako ohrožení. Plašení drony a jinými létajícími zařízeními tak může být překážkou jejich hnízdění a může dojít i k zániku populace. Používání dronů nad obcemi tato novela nereguluje, platí zde však jiná obecná pravidla.

Pořadatelé hromadných sportovních, turistických a jiných veřejných akcí, které se uskuteční mimo obce v ochranném pásmu, nyní musí žádat o souhlas Správu parku.
Novela zákona mluví i o hospodářské činnosti na území národního parku. Může se zde hnojit pouze přírodními prostředky a nesmí se používat chemické postřiky. Pokud se zemědělci v ochranném pásmu rozhodnou ve větší míře používat umělá hnojiva, musí mít souhlas Správy parku.

Státní pozemky nově nelze v národním parku převést na soukromé vlastníky. Platí to i pro pozemky pod stavbami, cesty nebo zemědělské pozemky. Jedinou výjimkou jsou směny pozemků v zájmu ochrany přírody.

Zákon stanovil návštěvníkům parku také povinnost dbát v rozumné míře vlastní bezpečnosti. Nebude tedy již možné požadovat náhradu škody po vlastnících lesa, když například někdo přes varování vstoupí do lesa při vichřici a spadne na něj strom.
Novela zákona se dotkla i výzkumníků. Ti nově musí ohlašovat své výzkumné projekty nejméně 30 dnů dopředu.

S ohledem na rozsah a důležitost nové právní úpravy se budeme postupně a pravidelně k jednotlivým dílčím tématům vracet a budeme zveřejňovat potřebné komentáře a podávat podrobnější vysvětlení. Předem děkujeme za případné dotazy, na které jsme připraveni reagovat.

Tomáš Rothröckl, ředitel Správy Národního parku Podyjí