Začali jsme s rekonstrukcí Obelisku u Ledových slují a koryta Felicitina potoka

Obelisk u Ledových slují na Vranovsku získává v těchto dnech novou tvář. Drobnou historickou stavbu restaurátoři celkově zpevní a doplní chybějící části zdiva. Dostane i novou odolnou omítku, která by měla lépe čelit nepříznivým povětrnostním vlivům. Bude namíchána ze speciální směsi tak, aby se co nejvíce podobala té původní. Rekonstrukce památky z druhé poloviny 19. století na těžko přístupném místě bude trvat do konce června. Provoz na zdejší turistické cestě omezí jen minimálně. Předposlední dubnový týden začaly i opravy povodněmi poničeného Felicitina potoka ve Vranově nad Dyjí.

obeliskObelisk je nyní velmi poničený. „Původní omítka i nátěry opadaly. Kameny i zdivo jsou rozvolněné. Místy je obelisk poškozený i vandaly. Nachází se na něm zbytky nápisů i stopy kulek ze samopalů.  Na povrchu obelisku se rozrůstají mechy, lišejníky i náletové keře a stromy," popsal stav památky restaurátor Stavební huti Slavonice Daniel Chadim.

Odborníci tak budou ve zbylých vrstvách omítky hledat původní barevnost a dohodnou se s památkáři na konečné podobě restaurované památky. „Obelisk očistíme od dřevin a dalších rostlin. Zpevníme partie okolo výklenků nik a kamenných sloupků. Doplníme zdivo a zrekonstruujeme omítkové prvky," vypočítal Chadim. „Aby se nová omítka co nejvíce podobala té původní, použijeme vlastní omítkové směsi. Místo klasického vápna využijeme jako pojivo vápno hydraulické, které se v Česku už nevyrábí, ale je stále dostupné v sousedním Rakousku," dodal. 

Obelisk je dostupný jen pěšky po kamenité turistické stezce. „Vše proto bude o něco náročnější. Veškerý materiál i lešení budeme muset na místo donést. Nebudeme také moct používat žádnou mechanizaci a veškeré stavební směsi budeme na místě připravovat ručně. Bez pomoci strojů také od obelisku odvezeme veškerou suť," řekl Chadim.

Turistů, kteří míří k Ledovým slujím, se rekonstrukce dotkne jen minimálně. „Červenou turistickou cestu jsme neuzavřeli. Žádáme ale všechny, kteří k Ledovým slujím míří, aby byli velice opatrní a respektovali stavební práce," řekl vedoucí odboru veřejných vztahů Správy parku Jan Kos.

Obelisk na Ledových slujích postavil okolo roku 1860 Okrašlovací spolek ve Vranově k poctě hraběnky Heleny Mniszkové jako projev díků za zpřístupnění místa. Rekonstrukce Obelisku bude stát zhruba 160 000 korun.

Obelisk je další v řadě historických památek, které národní park v posledních letech na Vranovsku opravil. Například v roce 2009 byl kompletně zrekonstruovaný Mniszkův kříž.  Rekonstrukcí již dříve prošly i letohrádek u Čížova nebo letohrádek Braitava nebo Felicitina studánka u vranovského zámku.

Opravy Felicitina potoka

Poničený Felicitin potok

V červenci 2009 prošla povodím Felicitina potoka lokální srážka, která za sebou zanechala poměrně velké škody. "Kromě poškozených lesních cest, zanesených propustků, bylo také narušeno břehové opevnění toku v zastavěném území Vranova a potok se ve dně značně zahloubil," popsala Martina Kosová ze Správy parku. Správa Národního parku Podyjí jako správce toku získala, za přispění ministerstva životního prostředí, peníze na opravu těchto škod a od 18.4.2011 se zde začalo pracovat. Stavební stroje se budou pohybovat jednak v ústí Felicitina potoka a také u hájenky pod zámkem. Předpokládá se, že se oprava dokončí do července.