Základní dokumenty

 

Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo

Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo (dále jen "plán péče") je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Aktuální Plán péče o Národního parku Podyjí si můžete stáhnout ve formátu pdf pomocí odkazu níže.

  Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo 2012 - 2020 Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo 2012 - 2020 (8,86 MB)

Archiv:

Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo (1993) Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo (1993) (560,00 KB)

Zonace Národního parku Podyjí

Zonace Národního parku Podyjí platná od 1. 1. 2020