Semináře k novým zásadám péče o NP

Správa Národního parku Podyjí zveřejnila návrh nových Zásad péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo 2022–2040. Dokument stanovuje základní pravidla pro to, jakým způsobem bude dále vedena péče o území a ochrana jeho přírodních hodnot. V rámci projednávání dokumentu pořádá Správa tři veřejně přístupné semináře. Jejich účelem je zodpovědět dotazy k obsahu dokumentu, případně vysvětlit nejasnosti.

Dokument: 
Zásady péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo Zásady péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo (3,35 MB) - návrh
S textem dokumentu se můžete seznámit i prezenčně v tištěné formě v budově Správy NP Podyjí ve Znojmě, Na Vyhlídce 5.

Seminářů je možné se zúčastnit v některém z následujících míst a termínů:

Image