Zásahy na Hardeggské stráni

Podél posledního úseku stezky z Čížova do Hardeggu právě probíhá odstraňování náletových dřevin .

 

roste zde několik druhů orchidejí, např. vstavač osmahlý (Orchis ustulata)roste zde několik druhů orchidejí, např. vstavač osmahlý (Orchis ustulata)

 

  

Světliny se stepními trávníky na Hardeggské stráni patří

Světliny se stepními trávníky na Hardeggské stráni patří

Jižně orientovaná Hardeggská stráň s vápencovým podložím hostí mimořádně cenná společenstva světlomilných druhů rostlin a živočichů. Až do války byl svah spásán domácími zvířaty. Od té doby dříve travnatá místa s roztroušenými jalovci, duby a dříny postupně zarůstají, zejména vitálním habrem. Aby byl zajištěn dostatek světla pro přežívající organismy, je nutné zabránit zastínění cenných míst výřezem náletu.

&source=https://nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">