Vladimír Hanák, jeden z "otců" NP Podyjí, slaví životní jubileum

Předseda Rady Národního parku Podyjí a dlouholetý spolupracovník ochránců přírody doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc. slaví své významné životní jubileum.

doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc.

doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc. FOTO: Adriana Krobová / Český rozhlas Leonardo

Znojemský rodák je celý svůj profesní život spjat s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Na Katedře zoologie se věnoval zoologii obratlovců. Jeho odbornou doménou jsou netopýři. Jim se celoživotně věnuje a svými výzkumnými aktivitami přispěl nejenom k poznání těchto zajímavých živočichů, ale též především k jejich ochraně. A to nejenom na území České republiky, ale i na Slovensku, na Balkáně, ve středomoří nebo ve střední Asii.

Od vzniku Chráněné krajinné oblasti Podyjí na sklonku sedmdesátých let minulého století byl předsedou Poradního sboru této CHKO. V polovině osmdesátých let stál u zrodu kolektivu externích odborníků, kteří provedli první ucelenou analýzu území tehdejší CHKO. Závěry této práce již tehdy poprvé dovolily formulovat předpoklad zvýšení stupně ochrany Podyjí. Právě tato práce se stala první odborně podloženou úvahou o budoucím národním parku. Po vzniku NP Podyjí  v roce 1991 se stal předsedou Rady NP Podyjí a tuto funkci úspěšně vykonává do dnešních dnů.

Díky Vladimírově erudici, životní moudrosti a jemu vlastnímu humoru jsou mnohé problémy řešeny vždy rozumným, odborně podloženým a lidsky jednoznačným způsobem. Podyjí si nemohlo přát lepšího rádce a ochranáře.

Přejeme Ti, milý Vladimíre, hodně zdraví i elánu do dalších let naší spolupráce.

Za Správu Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl