Zlepšení přeshraniční návštěvnické infrastruktury a hodnocení dopadu návštěvnosti v národních parcích Thayatal-Podyjí

Správy obou národních parků Thayatal a Podyjí chrání již více než 20 let společné přeshraniční přírodní dědictví přímo na hranici mezi Rakouskem a Českou republikou. Různorodé spektrum úkolů národního parku vyžaduje, aby obě správy chránily a podporovaly stanoviště a jedinečnou biologickou rozmanitost, ale současně toto prostředí v přiměřené míře zpřístupňovaly návštěvníkům.

Cílem je umožnit návštěvníkům z obou zemí intenzivní zážitky z přírody v obou národních parcích a vytvořit tak povědomí o potřebě ochrany této mimořádné přírodní oblasti. S tím je spojeno osobní setkávání návštěvníků z obou zemí, společné zážitky z přírody, komunikace a výměna názorů. Bude rozšířena a modernizována stávající návštěvnická infrastruktura a řízení toku návštěvníků v obou národních parcích. Současně budou shromažďovány vědecké podklady pro rozhodování, aby bylo možné zhodnotit, jak lze do budoucna uspokojovat požadavky neustále rostoucího počtu návštěvníků způsobem, který bude kompatibilní s přírodním prostředím, a jaký vliv má rušení od návštěvníků na přírodní prostor a jeho funkce v regionálním a nadregionálním kontextu.

Výstupy projektu:

  • Modernizace a rozšíření přeshraniční návštěvnické infrastruktury NP Thayatal-Podyjí
  • Výzkum možného rušení a vlivu přítomnosti návštěvníků v národních parcích
  • Posouzení přírodního a síťového potenciálu v oblasti obklopující národní parky s přihlédnutím k udržitelným formám zážitků z přírody a krajiny
  • Modernizace prostoru Celnice u Hardeggu

Délka trvání projektu: 01.04.2021 - 31.12.2022
Alokované prostředky EFRR: 451 601,52 €
Číslo projektu: ATCZ267
Zkratka: Wo ist die Grenze? - Kde je hranice?
Vedoucí partner: Nationalpark Thayatal GmbH
Partneři projektu: Správa Národního parku Podyjí, Universität Wien

Image