Zoologové počítali letní kolonie netopýrů. Nejvíc jich je na zámku v Jevišovicích

Třináct vytipovaných lokalit prošli v červenci a na začátku srpna znojemští zoologové. Sledovali mateřské letní kolonie netopýrů. Letos těchto vzácných savců napočítali ale méně než v předchozích letech. Pravděpodobně za to může horké léto a výkyvy počasí. Největší netopýří kolonii skrývala už tradičně půda starého zámku v Jevišovicích. Odborníci zde nalezli na 750 netopýrů velkých.

Image
Vrápenec malý s mládětem na půdě Fládnické chaty v Národním parku Podyjí. Ten pro tyto ohrožené netopýry nabízí ideální životní prostředí. FOTO: Antonín Reiter

Mateřské letní kolonie jsou místa, kde samice netopýrů rodí a odchovávají mláďata. „Jejich vývin je překvapivě rychlý. Narodí se málo vyvinutá, slepá a neosrstěná. Během necelých dvou měsíců však dorostou do velikosti dospělých, naučí se létat a začnou samostatně lovit,“ popsal zoolog Jihomoravského muzea ve Znojmě Antonín Reiter. Třináct dlouhodobě sledovaných lokalit na Znojemsku poskytuje útočiště významné části zdejších populací vzácnějších druhů netopýrů obývajících výhradně lidské stavby. Těmi jsou vrápenec malý, netopýr velký a netopýr brvitý.

Velmi vzácného vrápence malého našli odborníci na šesti lokalitách. Dohromady skrývaly na 180 jedinců. „Ve většině úkrytů jsme spočítali méně zvířat, než je obvyklé. V koloniích bylo také méně mláďat než v minulých letech. Na některých místech se vrápenci přesunuli z horkých půd do chladnějších suterénních prostor a bylo obtížné jejich celkový počet zjistit,“ uvedl Reiter. Pro ohrožené vrápence nabízí dobré životní prostředí Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo. „K lovu totiž potřebují členitou krajinu se světlými listnatými lesy, nebo množství ostrůvků a linií stromové zeleně, které nacházíme v oblasti znojemských vřesovišť,“ dodal Reiter.

Obvyklých počtů naopak dosáhli ve svých letních koloniích netopýři brvití. „V nejstabilnější regionální kolonii na půdě školy ve Vranově nad Dyjí pobývalo v červenci asi 280 samic, spolu s mláďaty tato kolonie dosáhla velikosti kolem 500 kusů. Patří tak mezi největší shromaždiště svého druhu na Moravě,“ řekl Reiter. Dohromady nalezli zoologové na třech lokalitách 550 jedinců netopýrů brvitých.

Nejpočetnějším zástupcem létajících savců na Znojemsku je netopýr velký. Kromě půdy starého zámku v Jevišovicích, kde jich odborníci viděli na 750, nalezli i početnou kolonii netopýrů velkých na půdě kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě. Celkem jich na pěti místech v regionu žije zhruba 1300.

Zoologové počítají letní kolonie netopýrů na Znojemsku soustavně od roku 1993. Kromě změn jejich počtů, kontrolují i stav jejich úkrytů. Netopýři se totiž pravidelně vracejí na stejná místa a osud jejich populací je na jejich zachování přímo závislý.

&source=https://nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">